Copyright

Deze website en zijn inhoud zijn de eigendom van Teamurbex.be naar Belgisch recht en via internationale verdragen.

Het gebruik van de website of de inhoud is niet toegestaan zonder toestemming van Teamurbex.be.

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving en via internationale verdragen. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze site die u indient bij deze jurisdictie.

                                                                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This website and its contents are the property of Teamurbex.be and are subject to copyright under Belgian law and through international treaties.

No use of the website or contents is permitted without Teamurbex.be authorisation.
Use of this site is subject to Belgian law and through international treaties. It is a condition of your use of this site that you submit to this jurisdiction.

Copyright © 2020 Ronny Van der Steen