Prof adhemar en beelden in Turnhout 06-2018

 

 

Het bronzen Prof Adhemar beeldje...Het is de verpersoonlijking van Turnhout als stripstad. Tweejaarlijks wordt de trofee „een beeldje van Adhemar‟, uitgereikt.
 
Jager en hond.....Voor Turnhout is dit een belangrijk beeld. Het jagersverleden is nog altijd te zien in het wapenschild van Turnhout.
De jagers zijn de voorlopers van de boeren en verzamelden voedsel.
Vroeger werd het meer als arbeid beschouwd, nu enkel vaak nog als hobby.
Maar nu nog beschermen jagers ook boeren via bijvoorbeeld op vossen te jagen ter bescherming van de kippen. Om hun werk goed te kunnen doen, werken jagers samen in wildbeheereenheden (WBE’s): samenwerkingsverbanden van jagers in een gebied.
Voor liefhebbers van wild zijn jagers nog altijd belangrijke voedselverzamelaars. Vooral in de herfst en de winter, wanneer wild het meeste gegeten wordt. De jager speelt dus een minder belangrijke rol in de maatschappij als vroeger, maar is toch nog altijd aanwezig in onze samenleving.
Najade... Rik Poot heeft in zijn carière diverse technieken gebruikt  Na 1963 ook het verloren wasprocedé, waarbij hij aan de hand van gemodelleerde en aan elkaar samengevoegde platen in was een gefragmenteerde compositie opbouwt. Zijn beeld Najade in de vijver van het kasteel van de hertogen van Brabant is hiervan een voorbeeld.
 
 

 

 

Rating: 0 sterren
1 stem